Poznávací zájezdy do Gruzie

Gruzie je ideálním cestovatelským cílem, protože nabízí jak úžasné památky, přírodní skvosty, malebné vesničky, relax u moře, tak i výborné jídlo, víno a přátelské lidi. Relativně malá Gruzie je světovým unikátem pro svou biodiverzitu. Můžete zde nalézt subtropy, stepi, do výše se tyčící vysokohorské oblasti se zasněženými vrcholky, mořské pobřeží, vše ve vzdálenosti necelých 100 km.Svérázné Gruzínce si ihned oblíbíte pro jejich smysl pro humor a až dojemnou pohostinnost.

  • nádherné treky všech obtížností
  • prastaré kláštery a kostely, z velké části stále funkční a obývané tajemnými popy
  • malebné vesničky a městečka
  • veselí, přátelští a velmi pohostinní Gruzínci
  • úžasné jídlo z čerstvých surovin
  • kolébka světového vinařství, méně známé odrůdy a tóny chuti, některé gruzínské kláštery z 5. či 6. století stále vyrábějí víno tradiční metodou kvevri v hliněných džbánech
  • poučná novodobá historie z dob SSSR a občanské války

Gruzie

Gruzie byla v různých obdobích a různými národy nazývána mnoha jmény. V antických časech se nazývala Iberie, Rusové jí říkají Gruzie a Gruzínci pro ni mají pojmenování Sakartvelo, což znamená “gruzijský kraj”. Tato země se rozkládá na pomezí Evropy a Asie, proto se zde mísí kultury Blízkého východu a Evropy.

Historie Gruzie

“My Gruzínci jsme troufalý kraj. Nejdříve jsme dali lidstvu oheň, poté víno, a nakonec zlaté rouno. Podle posledních výzkumů 1,8 milion let starého huminoidu, na úpatí Nízkého Kavkazu (důležitý důkaz prvního lidského přesunu mezi Afrikou a Evropou) jsme dokonce měli i prvního doloženého turistu v Evropě!”

Legenda o Gruzii sahá hluboko do antiky. Prométheus, řecký bůh, byl poslán za trest na “Kavkaz” za ukradení ohně pro lidi. Ale již před ním přinesl Dmanisi hominid lidského ducha z Afriky do země, která se později začala nazývat Evropa. Nakonec, během bronzové a železné doby byl gruzínský kraj osídlen, což dokládají archeologické vykopávky v starobylé Colchiské oblasti u Černého moře, které jsou k vidění v Tbiliském muzeu.

V nadvládě nad tímto strategickým územím Kavkazu se střídalo mnoho různých mocností. Přitom každý z vládců hledal a nacházel podporu u jisté části místního obyvatelstva. Kolaboranti však byli i nadále loajální k místním identitám a rodové příslušnosti, ale přitom si osvojovali zvyky, technologie a kulturu cizokrajných vládců. Tak se pravděpodobně Gruzínci "učili" už od starořeckých kolonistů (i od sovětských okupantů). Na území dnešní Gruzie se nacházely tři starověké státní útvary, které byly součástí antického světa.

Zlaté období dějin nastalo v Gruzii za vlády královny Tamar. Za jejího panování (1184 - 1213) země zažila mocenský rozmach a kulturní rozkvět - vznikala klasická díla gruzínského písemnictví ( epos Vepchvistqaosani (Muž v tygří kůži) od Šothi Rusthaveliho.

Mír za cenu hladomorů a krveprolití vnesla na jižní Kavkaz ruská imperiální nadvláda. Nezávislá gruzínská republika existovala v období mezi rokem 1918 a 1921. Gruzie obnovila státní suverenitu v roce 1990, fakticky však získala suverenitu až o rok později. Prvním prezidentem nezávislé Gruzie byl zvolený Zviad Gamsachurdia v roce 1991.

Náboženství Gruzie

Před přijetím křesťanství v 5.století se zde prosazoval hlavně zoroastrismus a prvky této víry jsou dodnes markantní v legendách a svátcích, kde je hlavní postavou sv. Jiří (Georgi) patron Gruzie.  Církevní struktura začala díky napojení na Byzanc existovat však již před přijetím Krista v Gruzii a kláštery se začaly budovat až po příchodu "Třinácti syrských otců", prvních misionářů.

Celý kontinent v malé zemi – Poloha a podnebí Gruzie

“Žádná z evropských zemí nenabízí tak bohatou flóru a faunu jako Gruzie. Žádná z evropských zemí nenabízí tak rozmanitou krajinu na tak malém prostoru. Nikde v Evropě není takové místo, která by v sobě skrývalo tak svéráznou zemi jako je Gruzie.” (Prof.Dr.Michael Succow, The World Wide Fund of Nature)

Gruzie s rozlohou pouze 69 700km2 je světovým unikátem pro svou biodiversitu. Můžete zde nalézt subtropické močály, stepi, do výše se tyčící vysokohorské oblasti se zasněženými vrcholky, vše ve vzdálenosti  necelých 100km. Přidáme-li k tomu fakt, že skoro 40% Gruzie zaujímají lesy, z nichž je většina doposud nezasažena člověkem, pak není divu, že v Gruzii bylo založeno již 31 chráněných území, z toho 5 národních parků s četnými turistickými trasami. Některé z nich, jako například národní park Borjomi-Kharagauli nabízí cesty s průvodci, ubytováním a kempy. Můžete navštívit Colhetinské mokřiny na západě, na východě úžasný Tushetský region ve Vysokém Kavkazu na hranicích s Dagestánem, pod kterým se rozkládá malý národní park Lagodekhi.

Gruzie leží mezi zvrásněným alpským pásmem a subtropickým pásmem na severu. Délka hranice je 1970km (z toho 315km tvoří pobřeží). Země hraničí na severu s Ruskou federací, na východě s Ázerbajdžánem, na jihu s Arménií a Tureckem a na západě s Černým mořem. Na severu země se zvedá Velký Kavkaz (s nejvyšší horou Mt.Shkhara, 5068m.n.m.). Velký Kavkaz a Jihogruzijská vrchovina se spojují s pásmem hor Likhi, které rozděluje Gruzii do dvou různých klimatických oblastí: západní a východní Gruzii. V západní Gruzii převažuje vlhké subtropické klima, ve východní Gruzii naopak převažuje mírné klima. V lednu se teploty pohybují od -2˚C do 3˚C, v srpnu mezi 23-26˚C. Množství srážek bývá v rozmezí 1000-2800mm, ve východní Gruzii 300-600mm.

Fauna a flóra Gruzie

Tato neobvyklá geografická rozmanitost Gruzie se odráží i ve flóře a fauně. V zemi roste 4000-4500 druhů rostlin, z nichž asi 15% jsou endemité v Kavkazu a asi 300 z nich jsou endemité přímo v Gruzii. Roste zde 10 druhů pivoněk a z 11 druhů sněženek jich zde roste 5. Na jaře není nic neobvyklého vidět úbočí hor pokryté bílými, modrými, červenými a žlutými květinami. V Gruzii žije také 360 druhů ptáků. Se 4 druhy supů a 11 druhy orlů je Gruzie skutečně rájem pro pozorovatele ptáků. Často se zapomíná, že bažant, který žije běžně u nás, pochází z kavkazského bažanta Colchicus, který je pojmenován po řece Phasis (Rioni), která teče v západní Gruzii. V Gruzii žijí i divoká zvířata – v horách je možné vidět medvědy, srnce, kamzíky, divoké kozy a také endemického kavkazského tura, který stále ještě žije ve stádech ve Vysokém Kavkazu.

Gruzie je také bohatá na minerální a termální prameny (Borjomi, Utsera, Dzau, Nabeglavi, Sairme, Zvare, Nunisi..). Skoro 40% plochy země zabírají lesy – v nížinách rostou převážně listnaté stromy (dub, habr, kaštan, broskev..), výše pak jehličnany (jedle a smrk) a v nejvýše položených horských údolích borovice. Vysokohorské louky se nacházejí ve výškách nad 1880m.n.m. .

Pohostinnost a oslavy v Gruzii

Gruzínci jsou známí svou pohostinností. Váží si hostů a dokáží být velmi přátelští a velkorysí, zvláště pak ve svých domovech. Pořádají oslavy pro vážené lidi, nebo při speciálních událostech jako je svatba, narozeniny, nastěhování se do nového bytu. Vánoce, Velikonoce...Pokud dostanete pozvání na některou z těchto oslav, určitě ho využijte, neboť se jedná o skutečné vystoupení pořádané hostitelem, nebo “tamadou”. Tamada je vedoucí oslavy, který uvádí tradiční přípitky na zdraví, mír, štěstí, pohodu.... Tamada musí být inteligentní, vtipný, pohotový a zábavný, neboť mnoho hostů se s ním snaží v uvádění přípitků soutěžit. Hosté na oslavě jsou v podstatě herci, kteří reagují na různé přípitky a mohou vytvářet jejich různou interpretaci.

Písně doprovází Gruzijce v bitvách i při práci, v zármutku i štěstí. Gruzínci během oslav mají pěvecké soutěže, kde se zpívají speciální svatební písně, hospodské písně i vtipné písničky.

Proto vše je atmosféra mezi Gruzínci velmi přátelská a milá.


20.století v Gruzii

Během celého 20.století byla Gruzie pro návštěvníky z východní Evropy a Sovětské unie oblíbenou turistickou destinací, stejně jako Švýcarsko a Riviera. Lidé přicházeli za vysokými horami, slunnými plážemi a unikátní kuchyní.

S pádem Sovětské unie se krása Gruzie otvírá všem návštěvníkům, kteří touží po nových místech, hudbě, vůních a po starobylé a bohaté kultuře. V Gruzii, která v sobě skrývá přírodní krásu a neobvyklou rozmanitost, můžete putovat od pobřeží Černého moře až po vrcholky Kavkazu, od vinic ve východní Gruzii až po stepi na západě.

Od nekrvavé demokratické Růžové revoluce v listopadu 2003, se Gruzie znovu otevřela světu, jako jedna z nejvíce fascinujících a slibných zemí pro investování a turistiku, k čemuž přispěly i  současné demokratické změny, ekonomické reformy a úspěšný boj proti korupci.

V této malé zemi mohou cestovatelé nalézt vše po čem touží a vrátit se domů s nezapomenutelnými dojmy.Doprava

Nejčastěji organizujeme cetování s naším místním průvodcem v jeho autě, které je buďto jeep nebo klasické. Do hor Omalo atd je možné se dostat jen jeepem.

Ubytování

Většinou v malých rodinných penzionech a v soukromí. Máte svůj pokoj s koupelnou a WC a někde si přijdete jako na prázdninách u babičky. Jsou ale různé možnosti, od těchto homestays, přes nové penziony až po 3-5* hotely ve městech.

Rádi s manželkou cestujeme do méně obvyklých destinací. V roce 2017 nás upoutal poznávací zájezd do Gruzie. Bohužel, zájezd už byl obsazen a tak jsme záměr odsunuli na rok 2018. Jenže, opět bohužel, ona cestovní kancelář v tomto roce zájezd do Gruzie nepořádala a tak jsme se obrátili na CK Good Places, která nabízela individuální poznávací zájezdy do Gruzie, třeba jen pro dvě osoby. Jako program zájezdu jsme zadali program zájezdu, který nás upoutal loni. CK Good Places “náš” program s několika malými korekturami, které byly ale ku prospěchu věci akceptovala a nabídla i možné alternativy. Po vzájemném odsouhlasení programu následovala rozumná cenová nabídka, kterou jsme přijali.

Zájezd jsme absolvovali na přelomu srpna a září 2018 a byli jsem více než nadšeni. Po příletu nás na letišti čekal anglicky mluvící zástupce místní partnerské CK s pohodlným terénním autem. S průvodcem jsme pak projeli celou Gruzii. Program zájezdu byl velmi vyvážený a tak jsme navštívili mnoho památek a pokochali se přírodními krásami země. Výhodou individuálně sestaveného programu bylo, že jsme si vyhověli, nikam nepospíchali a s průvodcem jsme se mohli dohodnout i zcela individuálním trávení volného času nebo operativní doplnění programu. Ubytování zajištěné CK bylo na velmi dobré úrovni a vždy na dobrém místě a jen pár minut od turisticky zajímavé části města, nebo přímo v centru. Stravování jsme si zajišťovali sami, což nebyl problém, vždy jsme si mohli vybrat z několika blízkých restaurací za akceptovatelnou cenu, která byla většinou o něco levnější než u nás doma. Přiznám se, že závislost na výborném gruzínském vínu jsme “chytili” hned první den.

Gruzie je nádherná země s pohostinnými lidmi ochotnými kdykoliv pomoci. Přesto, že je Gruzie menší než Česká republika bylo našich 16 dní jen ochutnávkou toho, co země nabízí. Nádherné přírodní scenérie a málo dotčená krajina v chráněných oblastech láká k horským trekům – tak to až zase někdy příště.

Zájezd do Gruzie mě přesvědčil, že i malá CK dokáže zorganizovat nádherný zájezd. Určitě jsem s CK Good Places nejeli naposledy.

Zdravím a přeji hezký den.

Zájezdy do Gruzie

Fotky z našich cest po Gruzii

Zůstaňme v kontaktu

Získejte s předstihem informace o slevách a akcích, lístky na festivaly či slevu na trekové zboží!

  • maximálně 4 e-maily ročně
  • e-mail nikomu nepředáme
  • kdykoliv se můžete odhlásit
Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů