Wakhanským koridorem za nomády kmene Kyrghyz a Wakhi

Poznávací zájezd s českým průvodcem

Trek horami afghánského Pamíru až k jezeru Chakmaktin, kde žijí poslední skuteční nomádi kmene Kyrgyz. Konání dle situace.

Konání dle aktuální situace ve Wakhanské oblasti. Jeden z nejdivočejších treků na Zemi, kde poznáte tradiční kmenový život v drsných horách. Samotná cesta do srdce Wakhanu bude dlouhá a dobrodružná. V hraničním městě Ishkeshim uvidíte trochu toho typického Afghánistánu, než vstoupíme do bývalého království Wakhan (Vachan) se svojí typickou kulturou. Tzv. Vachanský koridor byl vytvořen jako oddělující pásmo mezi Britskou Indií (dnešním Pákistánem) a vlivem carského Ruska (dnešním Tádžikistánem). Dodnes tato oblast tvoří severovýchodní výběžek Afghánistánu a je tak odlehlá, že je mimo zájem Tálibánu a nikdy jím nebyl okupován. Proto si místní kraj zachoval velmi klidnou a přátelskou povahu.

Dojdeme až k jezeru Chaqmaqtin, v jehož okolí dosud žijí nomádi z kmene Kyrgyz, u kterých se toho (naštěstí pro nás) za poslední staletí moc nezměnilo. Žijí celý rok v jurtách a ženy nosí pestrobarevné vyšívané kroje.

Nejspíše jedna z posledních možností poznat místní tradiční vachanský život, kde se čas zastavil, protože místní romantika se má brzo změnit. Váchanem totiž povede čínská dálnice nové hedvábné stezky, která sem patrně přinese skok o několik staletí a postupně zahubí místní kulturu a tradice.

Termíny a ceny

Termín Cena
pátek
9.8.2024
sobota
31.8.2024
otevřený
cena bude upřesněna
1 Kč
Poptat

Cena zahrnuje:

 • místní dopravu jeepy, minibusy, taxi, MHD
 • místního průvodce na treku
 • plnou penzi na treku (3 jednoduchá jídla denně)
 • doprovod zvířat pro nesení našich batohů na treku (muly, příp. yaci)
 • ubytování (penziony, u rodin, na treku ve stanu)
 • českého průvodce od 5 osob
 • asistenci se zařízením víz a permitů

Cena nezahrnuje:

 • mezinárodní letenky do Dušanbe (cca 15 tis.)
 • tádžické elektronické vízum (cca 50 USD v případě, že budou vydávat vícevstupé vízum, pokud ne tak 2x50USD)
 • afghánské vízum (100 -150 USD)
 • spropitné
 • stravu mimo trek
 • poplatky za permity (cca 20USD)
 • příp. vstupné do památek
Počet dní
23
Kód zájezdu
AFG02
Fyzická náročnost
4
Kulturní šok
5
Destinace
Afghánistán

Itinerář

Den 1 Přelet do Dušanbe.

Přelet z Prahy do Dušanbe.

Varianta: Pokud bude levnější a výhodnější letenka přes Kyrgyzstán, mohli bychom přiletět do kyrgyzského Oše a přijet do Wakhanu podél jezera  Karakul pod horou Pik Lenina, Gorno-Badakšanskou oblast a městečko Murghab. Tato trasa by byla turisticky zajímavější.

Den 2 Přejezd Taškent - Khorog.

Po odpočinku v hotelu následuje další dlouhý přesun. Ráno vyrazíme z Dušanbe do Khorogu v Gorno-Badakšanské oblasti. Cesta vede podél hraniční řeky Pandž za níž uvidíme afghánské vesničky a lidi pracující na poli. Cesta bude hodně dlouhá a může trvat 14 až 20 hodin.

Den 3 Khorog.

Horské městečko Khorog [chorog] u ledovcové řeky Panj je také sídlem afghánského konzulátu, kam si zajdeme pro víza. V Khorogu zajdeme i na klasický trh a poklábosíme u posledního piva v hospodě nad divokou řekou. Navštívíme také park u honosného sídla nadace Aga Khan, která celé místní oblasti vydatně pomáhá a za občanské války je zachránila před hladomorem.

Afghánské vízum zkusíme předtím také vyřídit přes afghánskou ambasádu v Praze, v posledních letech je však nevydává a komunikace s konzulem je velmi špatná.

Den 4 Khorog - Ishkeshim

Vyzvedneme afghánská víza a přejedeme do hraničního městečka Iškešim a přes hraniční most přes řeku Pandž vstoupíme do Afghánistánu. Krátký přejezd do afghánského městečka Ishkashim Sultan a začneme vyřizovat potřebné permity. Mezitím poznáme toto zajímavé místo s trhem a několika uličkami, kde budete mít pocit, že jste v nějakém dokumentárním filmu. Vyměníme peníze a prozkoumáme romantické okolí městečka Iškašim, kde se klikatí vodní kanály mezi hliněnými domky a zelenými políčky.

Přespíme v jednoduchém ubytování u rodiny.

Den 5 Přejezd Ishkashim - Khandud - Qala-e-Panja.

Vyrazíme na cestu jeepem do hlavního města Wakhanua sídla wakhanského krále - Qala-e-Panja, kde přespíme v penzionu. Cestou zastávky na různých vyhlídkových místech, ve vesničce Qazida s pevností Qaqa, ale hlavní zastávkou bude vesnice Khandud, kde vyřídíme ještě nějaké papírování ohledně našeho vstupu do Wakhanu na check-pointu, navštívíme místní bazar a starou pevnost Ras Mulk. Poobědváme v místní jídelně.

Další hodinová jízda nás zavede do romantické vesnice Qala-e-Panja (2800 m.n.m.), kde se ubytujeme v penzionu. Cestou zastavíme na vyhlídce na nejvyšší horu Afghánistánu - Nushakh (7492 m.n.m.).

Den 6 Přejezd Qala-e Panja - Sarhad-e Broghil (8h).

Pokračujeme jízdu přes vesničku Sargaz k vodopádu Shah Yopak. Cestou také zastavíme u termálních pramenů, kde se lidé omývají touto posvátnou léčivou vodou. Z vesnice Kurat spatříme ikonickou horu Kuh-e Safid (Bílá hora). Pak nás čekají ještě další min. 3 hodiny dobrodružné jízdy horami, kdy budeme muset zdolat jeepem i několik brodů horských řek, než dojedeme do posledního městečka, kam se dá dojet autem - do Sarhad-e Broghil (3200m.n.m.), kde se ubytujeme u rodiny.

Den 7 Začátek treku: Sarhad - Baharak přes Kotal-e Daliz (7 hod).

Ráno naložíme muly a yaky a vyrazíme na trek. Odkloníme se po několika dnech od řeky Pandj a začneme trek pěkně zostra stoupáním do průsmyku Daliz (4267 m.n.m.), užijeme si krásné výhledy a sejdeme do tábořiště Baharak (3400 m.n.m.).

Den 8 Trek Baharak – Shawar - Langar (7 hod.).

Pokračujeme do nitra Malého Pamíru dalších cca 7 hodin. Poobědváme u osady Shawar. Odpoledne půjdeme kolem stanoviště nomádů kmene Qazaq, kteří kolem pasou svůj dobytek. Někteří jejich chlapci umí krásně hrát na flétnu. Noc v tábořišti Langar (3550 m.n.m.).

Den 9 Trek: Langar - Palas Parshich - Buzai Gunbad.

Dneska si trochu přivstaneme, abychom stihli naše první příblížení kyrghyzským nomádům za světla. Po 4 hodinách vystoupáme sevřeným strmým údolím do místa zvaného Palas Parshich, kde se najednou scenerie změní a my vstupujeme do široce otevřeného údolí a na náhorní plošiny afghánského Pamíru, které jsou vhodné pro pastevecký styl nomádského života. Po obědě pokračujeme další cca 3-4 hodiny k největší kyrghyzské osadě Buzai Gunbad, kde budeme mít doufejme možnost pozorovat jejich jedinečný způsob života, pestré rudé kroje kyrghyzských žen a rozverná dítka odvádějící kolem plstěných jurt.

Přespíme v tábořišti v Buzai Gunbad (3850 m.n.m.).

Den 10 Trek z Nomádské osady Buzai Gunbad k jezeru Chaqmaqtin .

Dnes nás čeká nejkratší část treku, ale nejzajímavější z hlediska poznávání jedinečného života nomádů Kyghyz. Dojdeme k jezeru Chaqmaqtin [čakmaktín] (4000 m.n.m.), kolem nějž pasou nomádi svá stáda a bydlí v tradičních jurtách. Utáboříme se kousek od jejich ležení a budeme se snažit za pomoci našich průvodců navázat kontakt s těmito svéráznými lidmi, kteří v místních nehostinných horách tráví celý rok, včetně dlouhé a mrazivé zimy.

Den 11 Trek od jezera Chaqmaqtin k jezeru Kurchin (6hod.).

Zpět vedou 2 cesty. Jedna je stejnou cestou, kterou jsme přišli, ale pokud nám síly a Wakhantrekking permit dovolí, zvolili bychom raději horní cestu, která nám otevře další úžasné pohledy na pamírské velehory.

Vystoupáme ještě o trochu výše do kyrghyzské osady u jezera Kurchin (4150 m.n.m.) nad osadou Buzai Gunbad, kde se utáboříme.

Den 12 Přechod sedla Aqbelis Pass do Ghurumde (5-6 hod.).

Dneska nemusíme spěchat, protože tato etapa není moc dlouhá. Za cca 2 a půl hodiny vystoupáme do sedla Aqbelis Pass (4600 m.n.m.), kde jsou nádherné výhledy dozdobené malým horským jezírkem.

V brzském odpoledni dojdeme do našeho dnešního tábořiště Ghurumde (též Ghughumdeh, 4280 m.n.m.), takže nám zbyde čas pro odpočinek nebo průzkum okolních hor.

Den 13 Přechod sedla Uween Sar Pass a sestup do kempu Nawabad (6-8 hod.).

Dneska vystoupáme do nejvyššího bodu našeho treku, do sedla Uween Sar Pass (4850 m.n.m.). Pak už bude následovat jen sestup do tábořiště Nawabad (4300 m.n.m.).

Den 14 Trek z Nawabadu do tábořiště Shawar.

Trek z Nawabadu do tábořiště Shawar.

Den 15 Průsmyk Daliz Pass, sestup do Sarhadu a přejezd do Qala-e Panja.

Poslední den treku: za nějaké 4 hodiny chůze se naposledy pokocháme pohledy na hory Pamíru z výšky a přehoupneme se přes hranu sedla Daliz (4267 m.n.m.) a sestoupáme do našeho výchozího bodu, vesnice Sarhad-e-Brughil. Tam na nás budou čekat naše jeepy a odvezou nás asi 4 hodiny do penzionu v Qala-e-Panja.


Den 16 Přejezd Qala-e-Panja – Ishkashim (cca 8 hod.).

Dlouhý přejezd autem do Sultan Ishkeshim podél hraniční řeky Panj, za kterou uvidíme najedou úžasně vypadající tádžickou silnici. Ubytování v rodinném penzionu, podle času možnost toulek po okolních políčkách nebo pozorování afghánského života na hlavní křižovatce (Chowk), možnost utratit poslední Aghaní.

Den 17 Přechod do Tádžikistánu, cesta do Khorogu nebo Qal'ai Khumb.

Po snídani přejedeme na hranice, rozloučíme se s naším průvodcem a s Afghánistánem a po hraničním mostě se přejdeme zpět do Tádžikistánu. Přejezd autem do Khorogu kde poobědváme a pokud únava dovolí, tak si ukrojíme ještě další 3 hodiny z cesty do Dušanbe a přespíme až v ospalém provinčním městečku Qal'ai Khumb, stále na stejné řece Pandž s hliněnou afghánskou vesničkou za ní.
Tádžické pivo Qibray nebo Sim Sim bude najedou chutnat jako lahůdka.

Den 18 až 19 Přejezd Khorog / Qal'ai Khumb do Dušanbe.

Přejezd z Khorogu / Qal'ai Khumb do Dušanbe. Ubytování, příp. večerní toulky okázalou třídou Rudaki.

Den 20 až 23 Rezervní den, odlet do Prahy.

Rezervní den - prohlídka Dušanbe. Ráno vyrazíme na živoucí trh, kde se prodává vše od ovoce, zeleniny, přes výborný tádžický koňak až po vyšívané tádžické kloboučky. Bazar je ideální místo pro setkání s pestře oblečenými trhovkyněmi, které sem přijíždějí z dalekého okolí.
Prozkoumáme také páteřní bulvár Rudaki s okázalým prezidentským palácem a sochou legendárního vládce Somoni. Dušanbe má také několik zajímavých parků, které by byla škoda nenavštívit. Pokud bude otevřená restaurace Praga, zajdeme tam na oběd.

Tato cesta má mnoho úskalí, proto raději počítáme s rezervním dnem v Dušanbe před odletem. Pokud nemáte dovolenou, můžete to na vlastní zodpovědnost risknout bez něj, více informací vám rádi podáme na tel 777689000.

Pošlete to dále…

Zůstaňme v kontaktu

Získejte s předstihem informace o slevách a akcích, lístky na festivaly či slevu na trekové zboží!

 • maximálně 4 e-maily ročně
 • e-mail nikomu nepředáme
 • kdykoliv se můžete odhlásit
Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů