O nás Reference - řekli o nás Levné letenky Přednášky Pojištění Odkazy Jak se přihlásit Cestovatelská seznamka Všeobecné podmínky Kontakt
goodplaces.cz

Pokud si přejete zasílat informace o novinkách, zájezdech a akcích zanechte nám svůj email


goodplaces.cz
skrýt slideshow

Gruzie

Argonauti

Znáte legendu o Argonautech a zlatém rounu?

Můžete si přečíst třeba zde.

 

Gruzínské víno

Víte, že tradice pěstování a výroby vína pochází z Gruzie, kde se víno pěstuje již přes 7 000 let?

Pojeďte do Gruzie a ochutnejte jejich vynikající víno přímo v jednom z místních sklípků.

O Gruzínském víně si můžete přečíst zde.

Gruzie

Gruzie byla v různých obdobích a různými národy nazývána mnoha jmény. V antických časech se nazývala Iberie, Rusové jí říkají Gruzie a Gruzínci pro ni mají pojmenování Sakartvelo, což znamená “gruzijský kraj”. Tato země se rozkládá na pomezí Evropy a Asie, proto se zde mísí kultury Blízkého východu a Evropy.


Historie Gruzie

“My Gruzínci jsme troufalý kraj. Nejdříve jsme dali lidstvu oheň, poté víno, a nakonec zlaté rouno. Podle posledních výzkumů 1,8 milionu let starého huminoidu, na úpatí Nízkého Kavkazu (důležitý důkaz prvního lidského přesunu mezi Afrikou a Evropou) jsme dokonce měli i prvního doloženého turistu v Evropě!”
Legenda o Gruzii sahá hluboko do antiky. Prométheus, řecký bůh, byl poslán za trest na “Kavkaz” za ukradení ohně pro lidi. Ale již před ním přinesl Dmanisi hominid lidského ducha z Afriky do země, která se později začala nazývat Evropa. Nakonec, během bronzové a železné doby, byl gruzínský kraj osídlen, což dokládají archeologické vykopávky v starobylé Colchiské oblasti u Černého moře, které jsou k vidění v Tbiliském muzeu.
V nadvládě nad tímto strategickým územím Kavkazu se střídalo mnoho různých mocností. Přitom každý z vládců hledal a nacházel podporu u jisté části místního obyvatelstva. Kolaboranti však byli i nadále loajální k místním identitám a rodové příslušnosti, ale přitom si osvojovali zvyky, technologie a kulturu cizokrajných vládců. Tak se pravděpodobně Gruzínci "učili" už od starořeckých kolonistů (i od sovětských okupantů). Na území dnešní Gruzie se nacházely tři starověké státní útvary, které byly součástí antického světa.
Zlaté období dějin nastalo v Gruzii za vlády královny Tamar. Za jejího panování (1 184- 1 213) země zažila mocenský rozmach a kulturní rozkvět- vznikala klasická díla gruzínského písemnictví- epos Vepchvistqaosani (Muž v tygří kůži) od Šothi Rusthaveliho.
Mír za cenu hladomorů a krveprolití vnesla na jižní Kavkaz ruská imperiální nadvláda. Nezávislá gruzínská republika existovala v období mezi rokem 1 918 a 1 921. Gruzie obnovila státní suverenitu v roce 1 990, fakticky však získala suverenitu až o rok později. Prvním prezidentem nezávislé Gruzie byl zvolený Zviad Gamsachurdia v roce 1 991.


Náboženství v Gruzii

Před přijetím křesťanství v 5. století se zde prosazoval hlavně zoroastrismus a prvky této víry jsou dodnes markantní v legendách a svátcích, kde je hlavní postavou sv. Jiří (Georgi) patron Gruzie.  Církevní struktura začala díky napojení na Byzanc existovat však již před přijetím Krista v Gruzii a kláštery se začaly budovat až po příchodu "Třinácti syrských otců", prvních misionářů.


Celý kontinent v malé zemi– Poloha a podnebí

“Žádná z evropských zemí nenabízí tak bohatou flóru a faunu jako Gruzie. Žádná z evropských zemí nenabízí tak rozmanitou krajinu na tak malém prostoru. Nikde v Evropě není takové místo, které by v sobě skrývalo tak svéráznou zemi jako je Gruzie.” (Prof.Dr.Michael Succow, The World Wide Fund of Nature)
Gruzie s rozlohou pouze 69 700 km2 je světovým unikátem pro svou biodiverzitu. Můžete zde nalézt subtropické močály, stepi, do výše se tyčící vysokohorské oblasti se zasněženými vrcholky, vše ve vzdálenosti  necelých 100 km. Přidáme-li k tomu fakt, že skoro 40% Gruzie zaujímají lesy, z nichž je většina doposud nezasažena člověkem, pak není divu, že v Gruzii bylo založeno již 31 chráněných území, z toho 5 národních parků s četnými turistickými trasami. Některé z nich, jako například národní park Borjomi-Kharagauli nabízí cesty s průvodci, ubytováním a kempy. Můžete navštívit Colhetinské mokřiny na západě, na východě úžasný Tushetský region ve Vysokém Kavkazu na hranicích s Dagestánem, pod kterým se rozkládá malý národní park Lagodekhi.
Gruzie leží mezi zvrásněným alpským pásmem a subtropickým pásmem na severu. Délka hranice je 1970 km (z toho 315 km tvoří pobřeží). Země hraničí na severu s Ruskou federací, na východě s Ázerbajdžánem, na jihu s Arménií a Tureckem a na západě s Černým mořem. Na severu země se zvedá Velký Kavkaz (s nejvyšší horou Mt. Shkhara, 5 068 m.n.m.). Velký Kavkaz a Jihogruzijská vrchovina se spojují s pásmem hor Likhi, které rozděluje Gruzii do dvou různých klimatických oblastí: západní a východní Gruzii. V západní Gruzii převažuje vlhké subtropické klima, ve východní Gruzii naopak převažuje mírné klima. V lednu se teploty pohybují od -2˚C do 3˚C, v srpnu mezi 23-26˚C. Množství srážek bývá v rozmezí 1 000- 2 800 mm, ve východní Gruzii 300- 600 mm.


Fauna a flóra Gruzie

Tato neobvyklá geografická rozmanitost Gruzie se odráží i ve flóře a fauně. V zemi roste 4 000- 4 500 druhů rostlin, z nichž asi 15% jsou endemité v Kavkazu a asi 300 z nich jsou endemité přímo v Gruzii. Roste zde 10 druhů pivoněk a z 11 druhů sněženek jich zde roste 5. Na jaře není nic neobvyklého vidět úbočí hor pokryté bílými, modrými, červenými a žlutými květinami. V Gruzii žije také 360 druhů ptáků. Se 4 druhy supů a 11 druhy orlů je Gruzie skutečně rájem pro pozorovatele ptáků. Často se zapomíná, že bažant, který žije běžně u nás, pochází z kavkazského bažanta Colchicus, který je pojmenován po řece Phasis (Rioni), která teče v západní Gruzii. V Gruzii žijí i divoká zvířata– v horách je možné vidět medvědy, srnce, kamzíky, divoké kozy a také endemického kavkazského tura, který stále ještě žije ve stádech ve Vysokém Kavkazu.
Gruzie je také bohatá na minerální a termální prameny (Borjomi, Utsera, Dzau, Nabeglavi, Sairme, Zvare, Nunisi..). Skoro 40% plochy země zabírají lesy– v nížinách rostou převážně listnaté stromy (dub, habr, kaštan, broskev..), výše pak jehličnany (jedle a smrk) a v nejvýše položených horských údolích borovice. Vysokohorské louky se nacházejí ve výškách nad 1 880 m.n.m.


Pohostinnost a oslavy v Gruzii

Gruzínci jsou známí svou pohostinností. Váží si hostů a dokáží být velmi přátelští a velkorysí, zvláště pak ve svých domovech. Pořádají oslavy pro vážené lidi, nebo při speciálních událostech jako je svatba, narozeniny, nastěhování se do nového bytu. Vánoce, Velikonoce...Pokud dostanete pozvání na některou z těchto oslav, určitě ho využijte, neboť se jedná o skutečné vystoupení pořádané hostitelem, nebo “tamadou”. Tamada je vedoucí oslavy, který uvádí tradiční přípitky na zdraví, mír, štěstí, pohodu.... Tamada musí být inteligentní, vtipný, pohotový a zábavný, neboť mnoho hostů se s ním snaží v uvádění přípitků soutěžit. Hosté na oslavě jsou v podstatě herci, kteří reagují na různé přípitky a mohou vytvářet jejich různou interpretaci.
Písně doprovází Gruzijce v bitvách i při práci, v zármutku i štěstí. Gruzínci během oslav mají pěvecké soutěže, kde se zpívají speciální svatební písně, hospodské písně i vtipné písničky.
Proto vše je atmosféra mezi Gruzínci velmi přátelská a milá.

 

Gruzie ve 20.století

Během celého 20.století byla Gruzie pro návštěvníky z východní Evropy a Sovětské unie oblíbenou turistickou destinací, stejně jako Švýcarsko a Riviera. Lidé přicházeli za vysokými horami, slunnými plážemi a unikátní kuchyní.
S pádem Sovětské unie se krása Gruzie otvírá všem návštěvníkům, kteří touží po nových místech, hudbě, vůních a po starobylé a bohaté kultuře. V Gruzii, která v sobě skrývá přírodní krásu a neobvyklou rozmanitost, můžete putovat od pobřeží Černého moře až po vrcholky Kavkazu, od vinic ve východní Gruzii až po stepi na západě.
Od nekrvavé demokratické Růžové revoluce v listopadu 2 003, se Gruzie znovu otevřela světu, jako jedna z nejvíce fascinujících a slibných zemí pro investování a turistiku, k čemuž přispěly i současné demokratické změny, ekonomické reformy a úspěšný boj proti korupci.
V této malé zemi mohou cestovatelé nalézt vše po čem touží a vrátit se domů s nezapomenutelnými dojmy.

 

Tbilisi

Tbilisi je hlavním městem Gruzie již 1 500 let. Legenda praví, že původ města souvisí s bažantem krále Gorgasaliho. Kdysi v 5.století se král vydal jednou na lov a ulovil bažanta, který ihned spadl do jednoho z horkých pramenů. Říká se, že poté, co ho z pramene vytáhli, byl již uvařený a připravený k jídlu. Proto král nařídil, aby v okolí pramene bylo vybudováno město. Název města Tbilisi vychází ze slova “tbili”, což znamená teplý.
Tbilisi se svými dřevěnými domy, kostely, kavárnami a lázněmi je město plné relaxace a tepla. Původně město hostilo velbloudí karavany, které putovaly po Hedvábné stezce, později umělce, myslitele a turisty moderní doby. Ve městě našli zalíbení a inspiraci lidé jako Alexander Dumas, Puškin, Lermontov, Čajkovskij, George Gurdjieff, Knut Hamsen, Ramsay MacDonald či Fitzroy MacLean.
Tbilisi vytváří teplý, příjemný dojem. Přitažlivé staré město sahá až k pevnosti Narikala. Kostely jsou rozmanitou směsicí ruského klasicismu, moderního umění, socialistického monumentalismu a současné post moderny.
Tato harmonická architektonická směs odráží širokou rozmanitost lidí, kteří v Tbilisi během let našli svůj domov. Ve starém městě jsou k nalezení židovské, arménské a azerbajdžánské čtvrti. Vedle sebe tu stojí mešity, synagogy i arménské a gruzínské ortodoxní kostely.

Základní statistická data o Gruzii:

Oficiální název státu: Gruzie (Sakartvelo)

Rozloha: 69 700 km2

Počet obyvatel: 4 934 413

Hustota osídlení: 71 obyvatel/km2

Demografické údaje:

Průměrný věk: 34,8 let

Průměrná délka života: 64,7 let (muži 61,3 let, ženy 68,3 let)

Průměrná dětská úmrtnost: 51 mrtvých / na 1 000 živých novorozenců

Migrační poměr: -2,3 (e)migrantů na 1 000 lidí

Národnostní složení: Gruzínci 70,1%, Arméni 8,1%, Rusové 6,3%, Ázerbajdžánci 5,7%, Oseti 3%, Abcházové 1,8%, ostatní 5%

Náboženství: Gruzínští pravoslavní 65%, muslimové 11%, ruští pravoslavní 10%, Arménská apoštolská církev 8%

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky: Gruzínština (úřední jazyk), ruština, arménština

Administrativně-správní členění: 2 autonomní republiky Abcházie a Adžarsko; provincie (mkharebi)- Guria, Imereti, Kakheti, Kvemo Kartli, Mtskheta-Mtianeti, Racha-Lechkhumi Kvemo Svaneti, Samegrelo, Zemo Svaneti, Samtskhe-Javakheti, Shida Kartli

Měna: Lari (cca 2 USD, leden 2004)

Politický systém: Republika. Hlava státu je přímo volený prezident, který jmenuje vládu. Jednokomorový parlament je volený na 4 roky.

Oficiální svátky (dny pracovního volna): 26. květen- Den nezávislosti (na Rusku 1918), 9. duben (vyhlášení suverenity 1991)

goodplaces.cz

Máte zájem o levné letenky nebo individuální zájezd? Zanechte nám kontakt:goodplaces.cz
Gruzie Gruzie Gruzie Gruzie Gruzie Gruzie Gruzie Gruzie Gruzie